Nie mamy wyboru pomiedzy gastroenterostomia a resekcja

Nie mamy wyboru pomiędzy gastroenterostomią a resekcją; w jednym przypadku robimy wyłącznia resekcję, w drugim wyłącznie gastroenterostomię. Są ma się rozumieć przypadki stojące na pograniczu, w których wybór jest możliwy lub w których można mieć wątpliwości, lecz są to raczej przypadki wyjątkowe. Przez wycięcie żołądka uzyskujemy: 1. Usunięcie wrzodu, a zatem także niebezpieczeństwa powikłań w postaci. krwawienia, drążenia w głąb, przedziurawienia, przemiany nowotworowej, zwężenia. 2. Zmniejszenie sokotoku przez częściowe usunięcie powierzchni wydzielniczej żołądka oraz wyłączenie obszaru (odźwiernika i części odźwiernikowej żołądka), w którym powstają bodźce chemiczne wydzielania soku przez trzon żołądka; możliwość wznowy sprawy wrzodowej zostaje zmniejszona przez operację do granic ostatecznych, pod warunkiem że resekcja obejmie 2/3 żołądka. [podobne: kwas borowy apteka, zirid ulotka, ringosol ]

Powiązane tematy z artykułem: kwas borowy apteka ringosol zirid ulotka