Podwójnie ślepe, opóźnione rozpoczęcie badania Rasagiliny w chorobie Parkinsona ad 6

Jednak zmiana całkowitej punktacji UPDRS między wartością wyjściową a 72-tygodniem w grupie wczesnego startu (3,47 . 0,50 punktu) nie różniła się istotnie od tej w grupie z opóźnionym startem (3,11 . 0,50 punktu) (P = 0,60). Szacowane tempo zmian wyniku UPDRS między tygodniami 48 i 72 wykazało nie mniejszą odpowiedź w grupie wczesnego startu (0,094 . 0,01 punktów na tydzień) w porównaniu z odpowiedzią w grupie z opóźnionym początkiem (0,065 . 0,02 punktów na tydzień) (P <0,001). Tak więc, rasagilina w dawce 2 mg na dobę nie spełniała wszystkich trzech punktów końcowych pierwotnej analizy, a wyniki były ujemne dla tej dawki. W przypadku drugorzędowego punktu końcowego rasagilina w dawce 2 mg na dobę (1,11 . 0,36 punktu) była lepsza od placebo (4,27 . 0,26 punktu) (P <0,001). Analiza podgrup post hoc
Aby odnieść się do możliwości, że rasagilina w dawce 2 mg na dzień wywiera wpływ na objawy, które mogły maskować korzyść modyfikującą przebieg choroby u pacjentów z bardzo niskimi wynikami w skali UPDRS, przeprowadzono analizę pierwotną i wtórną dla osobników z całkowitymi wynikami UPDRS w najwyższy kwartyl (> 25,5 punktu) w punkcie wyjściowym. Wśród pacjentów otrzymujących 2 mg rasagiliny na dobę, różnica w zmianach w wynikach UPDRS od wartości wyjściowej do 72 tygodnia między grupami początku i początku z opóźnieniem była istotnie większa wśród pacjentów z wyjściowymi punktami UPDRS w najwyższym kwartylu niż wśród osobników z wyniki w pozostałych trzech kwartylach (P = 0,03). Ta interakcja sugeruje, że te podgrupy można rozpatrywać osobno. Pacjenci z wyjściowymi wynikami UPDRS w najwyższym kwartylu, którzy otrzymywali mg lub 2 mg rasagiliny na dzień, spełniali wszystkie trzy podstawowe punkty końcowe (Tabela 2a w Dodatku Uzupełniającym). W podgrupie 114 pacjentów z oceną UPDRS w najwyższym kwartylu, którzy otrzymywali rasagilinę w dawce 2 mg na dobę, pacjenci z grupy wczesnego startu mieli mniejsze pogorszenie wyniku UPDRS między początkiem a 72 tygodniem niż pacjenci z opóźnionym- grupa początkowa (-3,63 . 1,72 punktu) (P = 0,04). U 105 osób z punktacją UPDRS w najwyższym kwartylu na początku badania, którym podawano rasagilinę w dawce mg na dobę, osoby z grupy wczesnego rozpoczęcia leczenia wykazywały mniejsze pogorszenie całkowitej wartości wyniku UPDRS między początkiem a 72 tygodniem niż osoby z opóźnionym -startowa grupa (-3,40 . 1,66 punktów) (P = 0,04). W podgrupie pacjentów z punktacją UPDRS w niższych trzech kwartylach (.25.5 punktu) na początku badania, żadna z dawek nie spełniała wszystkich trzech pierwotnych punktów końcowych (Tabela 2b w dodatku uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane, według grupy leczenia. Zdarzenia niepożądane wymieniono w Tabeli 3. Jedna osoba z grupy wczesnego rozpoczęcia, która otrzymywała rasagilinę w dawce mg na dobę, miała czerniaka w 72. tygodniu. Żaden osobnik nie wykazywał reakcji tyraminy lub serotoniny.
Dyskusja
W tym badaniu wykorzystaliśmy projekt opóźnionego startu w celu poszukiwania możliwych skutków modyfikujących przebieg rasagiliny we wczesnej fazie choroby Parkinsona. W trzech hierarchicznych pierwotnych punktach końcowych konieczne było osiągnięcie znaczących korzyści, aby wyniki uznać za pozytywne dla każdej z dawek. Nie było mniejsze pogorszenie tempa zmian w wyniku UPDRS między 12 a 36 tygodniem w porównaniu z placebo, mniejsze pogorszenie wyniku UPDRS między poziomem odniesienia a 72 tygodniem w grupie wczesnego rozpoczęcia niż w grupie z opóźnionym początkiem, i nie mniejszą pod względem szybkości zmian (pogorszenia) w wyniku UPDRS między 48 a 72 tygodniem w grupie wczesnego startu w porównaniu z grupą opóźnionego startu
[hasła pokrewne: ringosol, egfr interpretacja wyników, callistoshop ]

Powiązane tematy z artykułem: callistoshop egfr interpretacja wyników ringosol