Przedmiotowo w przypadkach raka trzustki uderza przede wszystkim wybitne wychudnienie

Przedmiotowo w przypadkach raka trzustki uderza przede wszystkim wybitne wychudnienie, zależne od zaburzeń trawienia trzustkowego oraz wsysania w jelitach. Zaburzenia te początkowo dają się wykryć tylko badaniem balansu azotowego II tłuszczowego. W okresie późniejszym świadczą o nich objętościowo duże wypróżnienia, obfitujące w tłuszcz i we włókna mięsne o dobrze zachowanym prążkowaniu poprzecznym i dobrze zachowanych jądrach. Stosunkowo już wcześnie w raku głowy trzustki stwierdza się postępującą żółtaczkę bez wyraźniejszych wahań jej natężenia, zależną od ucisku wspólnego przewodu żółciowego w miejscu jego przechodzenia przez głowę trzustki. W raku ciała trzustki oraz ogona żółtaczka pojawia się w związku z szerzeniem się raka na głowę trzustki lub z odczynowym jej zapaleniem. Żółtaczkowe zabarwienie, widoczne początkowo tylko na białkówkach oczu i na podniebieniu twardym, szerzy się w miarę rozwoju choroby na całe c iało i staje się coraz ciemniejsze, nawet prawie czarne tzw. żółtaczka czarna (melasicterus). Ogólna ciepłota ciała w raku trzustki jest prawidłowa lub raczej obniżona. Przerzuty do węzłów dostępnych w badanu stwierdza się rzadko. Obmacywaniem w miejscu rzutu trzustki na powłoki brzuszne stwierdza się w raku trzustki często bolesność uciskową, natomiast guz trzustki zaledwie w mniejszości przypadków. Ma on cechy właściwe guzom trzustki w ogóle. Wątroba w raku trzustki może być powiększona, nawet znaczenie, spostrzega się to jednak nie zawsze. Pęcherzyk żółciowy wyczuwa się przeważnie jako twór duży i napięty. Objaw ten, opisany przez Barda i Pica, a później przez Courvoisiera i Terriera, zależy od znacznego rozciągnięcia pęcherzyka żółcią, nie znajdującą sobie odpływu do dwunastnicy wskutek ucisku wspólnego przewodu żółciowego w miejscu jego przechodzenia przez głowę trzustki. [przypisy: gastrobonisan, callistoshop, altvater piła ]

Powiązane tematy z artykułem: altvater piła callistoshop gastrobonisan