Rokowanie w raku trzustki jest niepomyslne

Rokowanie w raku trzustki jest niepomyślne. W przypadkach przebiegających z żółtaczką zgon następuje zwykle po upływie 3 miesięcy od pojawienia się żółtaczki, w innych przypadkach przeważnie w ciągu najpóźniej 6-8 miesięcy. Leczenie. Próby doszczętnego usunięcia raka trzustki nie mają widoków powodzenia ze względu na rozpoznanie choroby dopiero w późnym okresie, gdy są już przerzuty do węzłów okolicznych i zrosty z sąsiednimi narządami, a chory jest wyczerpany. Natomiast w przypadkach wybitnej żółtaczki stan chorego może ulec przejściowej poprawie w razie jego odżółcenia. W tym celu stosuje się zabieg utworzenia przetoki pęcherzykowo-jelitowej lub pęcherzykowo-żółądkowej po uprzednim przygotowaniu chorego. Zabiegi te mogą przedłużyć życie chorego. Leczenie chirurgiczne wskazane jest także dlatego, że pomimo dokładnego przeanalizowania przypadku choroba może być mylnie rozpoznana jako rak trzustki zamiast niedrożności wspólnego przewodu żółciowego wskutek jego zatkania kamieniami. Usunięcie w takim przypadku kamienia i następowym leczeniem może uratować życie chorego. Tak samo usunięcie ograniczonego wyspiaka może okazać się leczeniem doszczętnym. Pozostaje jeszcze leczenie objawowe. Choremu poleca się dietę łatwo strawną oraz zaczyny trzustkowe w postaci pancreas w dawce 0,5-0,75 kilka razy dziennie. W braku wolnego kwasu solnego w soku żołądkowym poleca się kwas solny. Bóle uśmierza się gorącymi okładami oraz lekami narkotycznymi itd. [hasła pokrewne: białaczka starcza, ile kosztują badania wstępne do pracy, zdrowie fizyczne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: białaczka starcza ile kosztują badania wstępne do pracy zdrowie fizyczne definicja