Rozpoznanie raka trzustki o wyksztalconym obrazie klinicznym nie jest trudne

Rozpoznanie raka trzustki o wykształconym obrazie klinicznym nie jest trudne. Przemawia za nim zespół, na który się składają: 1) żółtaczka u osoby w starszym wieku, stopniowo rozwijająca się, wciąż narastająca, o cechach żółtaczki mechanicznej; 2) szybko postępujące charłactwo i upadek sił; 3) znaczne powiększenie pęcherzyka żółciowego; 4) obniżona ogólna ciepłota dała; 5) guz w miejscu rzutu trzustki, o cechach guzów trzustki. Bard i Pic uważali ten zespół, nawet bez guza właściwy tylko dla raka trzustki. Z tym poglądem nie można się zgodzić, gdyż spostrzegano go także w przewlekłym zapaleniu trzustki, a osobiście spostrzegałem go również w raku wspólnego przewodu żółciowego. Niemniej zespół Bard-Pica jest znamienny dla raka trzustki. W przypadkach dużego raka usadowionego w głowie trzustki, stwierdza się padaniem radiologicznym rozciągnięcie i rozszerzenie pętli dwunastniczej, przemieszczenie żołądka, głównie części odźwiernikowej, ku górze z jej zniekształceniem w postaci dzioba, czasami przerastanie ścian tych narządów i zniszczenie fałdów ich błony śluzowej. Rak ciała trzustki objawia się radiologicznie zgnieceniem trzonu żołądka od tyłu ku przodowi, czasami też zwężeniem odźwiernika, rak ogonowej części zgnieceniem kąta dwunastniczego i zaleganiem w dwunastnicy. Rozpoznanie różnicowe. Rak trzustki przebiegający z żółtaczką różnicuje się przede wszystkim z zatkaniem w spólnego przewodu żółciowego, powstającym w przeważnej większości przypadków w przebiegu kamicy żółciowej. Różnicowanie opieram na następującym zespole: [przypisy: daunorubicyna, altvater piła, tactisept ]

Powiązane tematy z artykułem: altvater piła daunorubicyna tactisept