Skrzywienie nosa

Skrzywienie nosa może być wywołane silnym, pourazowym skrzywieniem przegrody nosowej albo też złamaniem nasady kostnej nosa i przesunięciem lub zapadnięciem się jednej strony. Stan taki ulega następowemu skostnieniu w tym ułożeniu. Poprawa tego skrzywienia jest często trudna, bo wymaga naprostowania przegrody nosowej oraz naprostowania kostnego szkieletu nosa. Dokonać tego możemy w rozmaity sposób zależnie od jakości i wielkości skrzywienia nosa. Czasem wystarczy tylko wewnątrznosowe, podśluzówkowe wycięcie skrzywionej części przegrody sposobem Killiana. Po takim uruchomieniu przegrody możemy uzyskać niekiedy wyprostowanie chrzęstnej części nosa. W przypadkach skrzywienie grzbietu nosa należy przegrodę oddzielić od grzbietu nie przecinając skóry, lecz przecinając połączenie między chrząstkami trójkątnymi a chrząstką czworokątną. W ten sposób możemy na nowo ustawić wszystkie trzy chrząstki w stosunku do siebie nadając im ułożenie symetryczne. [przypisy: fitarena polkowice, attis pawińskiego, pliva fem f ]

Powiązane tematy z artykułem: attis pawińskiego fitarena polkowice pliva fem f