Wklucie w sciane jelita od strony sluzówki

Wkłucie w ścianę jelita od strony śluzówki, wykłucie od strony błony surowiczej; wkłucie w ścianę żołądka od strony błony surowiczej, wykłucie od strony śluzówki. W tej metodzie szew przedni jest analogiczny do szwu tylnego. 2. jeżeli postępowano brutalnie z tkankami; zrosty występują tym rzadziej, im ostrożniej i delikatniej obchodzimy się z tkankami podczas operacji, 3. jeżeli wykonano gastroenterostomię pozaokrężniczą (tylną) poprzez krezkę krótką albo . grubą zawierającą dużo tkanki tłuszczowej lub jeśli wykonano operację utworzenia przetoki na tylnej ścianie żołądka w przypadku znacznego rozszerzenia żołądka na tle zastoinowym, 4. jeżeli zrobiono za wąski otwór przetoki, nie dość blisko odźwiernika i krzywizny dużej lub przyszyto jelito do żołądka nie pionowo, a poziomo, 5. jeżeli. przyszyto pętlę doprowadzającą do krzywizny dużej, a odprowadzającą do małej, 6. jeżeli do utworzenia przetoki użyto. nie początkowej, a dalszej pętli jelita czczego, 7. jeżeli przed otwarciem błony śluzowej nie podkłuto dużych naczyń przebiegających w błonie podśluzowej: 8. jeżeli wgłębiono za silnie szwy, 9. jeżeli nie wszyto żołądka do otworu krezki lub jeżeli zamiast żołądka wszyto do otworu krezki jelito czcze. [hasła pokrewne: szkoła rodzenia inflancka, glukometr accu chek active, egfr interpretacja wyników ]

Powiązane tematy z artykułem: egfr interpretacja wyników glukometr accu chek active szkoła rodzenia inflancka