Wrodzony siodelkowaty ksztalt nosa

Wrodzony siodełkowaty kształt nosa powstaje najczęściej pod postacią niedostatecznego rozwinięcia części kostnej. Nasilenie zapadnięcia nosa może być w części kostnej lub w części chrzęstnej. Małe zapadnięcia możemy poprawić wprowadzeniem małej chrząstki lub kostki wziętej z Przegrody nosowej, jeżeli jest ona skrzywiona i wymaga podśluzówkowego wycięcia. Większe zapadnięcia wyrównuje się za pomocą przeszczepu z chrząstki wołowej konserwowanej. Materiał ten okazał się w mojej pracy bardzo dogodny do tego celu. Operacji dokonuję zawsze w znieczuleniu miejscowym przez nastrzykanie iA% do 1 % roztworem nowokainy z dodatkiem adrenaliny, po uprzednim podaniu podskórnym skofedalu lub morfiny z atropiną. Najczęściej operacja nosa siodełkowatego wymaga nie tylko podniesienia lub wyrównania grzbietu nosa, lecz także zwężenia kostnej nasady nosa, która jest za szeroka. Najpierw dokonujemy zwężenia nasady nosa w ten sposób, że wychodząc z dwu cięć wewnątrznosowych na bocznej ścianie dostajemy się na zewnętrzną kostną powierzchnię nosa. [patrz też: gastrobonisan, daunorubicyna, wbe szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: daunorubicyna gastrobonisan wbe szczecin